План наукових та науково-технічних заходів КПІ ім Ігоря Сікорського

Наукові заходи – важлива складова комплексного, системного підходу до креативної форми навчання та інтенсивного наукового пошуку. Сьома міжнародна конференція «ІНТЕРНЕТ – ОСВІТА – НАУКА-2010» (ІОН-2010) присвячена обговоренню питань застосування в освіті та наукових дослідженнях нових інформаційних технологій, що спираються на можливості Інтернет. «Гідро- та пневмоприводи машин – сучасні досягнення та застосування». IV Міжнародна науково-технічна інтернет-конференція, березня 2020р. Електронний збірник наукових праць VI Міжнародної науково-практичної конференції.

безкоштовні наукові конференції 2016

Збірник доповідей Міжнародної науково-технічної конференції, травеня 2017 р. «Вібрації в техніці та технологіях» XVI Міжнародна науково-технічна конференція 26–27 жовтня 2017 р. Учасники конференції представили змістовні доповіді та проілюстрували їх відповідними презентаціями, в яких наголосили на актуальних питаннях судової експертології та криміналістики, поділилися новими ідеями та запропонували власне бачення шляхів вирішення існуючих проблем. Міжнародна науково-технічна конференція «Вібрації в техніці та технологіях» щоразу відбувається в іншому виші України.

Всеукраїнська науково-технічна конференція підрозділів Вінницького національного технічного університету (НТКП ВНТУ)

Метою конференції є обговорення та розробка пропозицій щодо розв’язання теоретичних та практичних задач в галузі інноваційних технологій будівельного виробництва, сучасних матеріалів та конструкцій, інженерних мереж, а також їх енергетичної та економічної ефективності. Метоюконференції є розробка та обговорення пропозицій щодо розв’язання теоретичних та практичних задач в галузі інноваційних технологій будівельного виробництва, сучасних матеріалів та конструкцій, інженерних мереж, а також їх енергетичної, екологічної та економічної ефективності. Зверніть, будь ласка, увагу, що форма відгуків призначена для осіб, які раніше брали участь у конференціях від НВЦ InterConf, і здатні на підставі особистого досвіду участі сформувати чесний відгук та дати максимально об’єктивну оцінку роботі команди. Кожна інтернет-конференція, присвячена актуальним для педагогів та вихователів темам, є унікальною. Після конференцій її учасники знаходять можливість для спілкування між собою уже поза заходом.

А нові ідеї та знання, здобуті під час заходу, продуктивно втілюються в життя. Якщо оплата була здійснена до конференції, то вказується дата проходження вебінару. Якщо оплата була внесена після трансляції онлайн-заходу, то вказується дата проведення оплати за свідоцтво про перегляд конференції. Дата, вказана у свідоцтві, прив’язана до дати сплачення за документ про перегляд конференції.

XXV ювілейна Міжнародна науково-практична онлайн–конференція «Відновлювана енергетика та енергоефективність у XXI столітті». Весь фонд науково-технічної бібліотеки ТНТУ імені Івана Пулюя внесений до електронного каталогу, що забезпечує пошук літератури по назві книги, прізвищу автора, видавництву, анотації, авторському знаку та УДК. Контроль і управління в складних системах (КУСС-2012). Вінниця, 9-11 жовтня 2012 року. У збірнику матеріалів конференції висвітлюються проблеми реалізації електрон-ної демократії, електронного урядування, електронної участі, електронних виборів тощо як в Україні, так і за її межами. Розглядаються чинники розвитку та механізми реалізації е-демократії, її місце та роль у взаємодії влади і громадянського суспільства. Екологічна безпека та відновлювальні джерела енергії.

Проблеми вищої математичної освіти: виклики сучасності

Свідоцтво підвищення кваліфікації «На Урок» містить усі дані, визначені чинним законодавством (тема, напрями, компетентності, години тощо). І Міжнародна науково-практична конференція, м. Мета конференції полягала у обміні теоретичними та практичними результатами науково-дослідних робіт у галузі криміналістики, судової експертизи та кримінального процесу, інтеграції зусиль щодо впровадження результатів досліджень в експертну та судову практику. Науково-практична конференція, присвячена дослідженню творчості відомих літераторів та митців Вінниччини. Мета конференції – обмін досвідом спеціалістів вузів і дослідницьких організацій по розвитку і вдосконаленню транспортних систем та їх взаємодії, а також визначення загальних тенденцій розвитку автомобільної галузі.

Ви одразу дізнаєтеся, які ключові компетентності допоможуть розвинути ті чи інші курси для вчителів (цифрова, управлінська, професійні абощо). Збірник призначений для широкого кола науковців та спеціалістів, працюючих в галузі теоретичних досліджень та практичного застосування вібрацій в техніці та технологіях. Збірник буде корисним викладачам, аспірантам та студентам технічних вищих навчальних закладів. Даний збірник призначений для студентів, науковців та інженерно-технічних працівників в галузі будівництва та теплоенергетики.

Додатково учасникам буде надіслано сповіщення про публікацію. Втім, учасники можуть замовити гарантовану https://www.061.ua/list/438002 індексацію своїх наукових робіт в Google Scholar. Замовлена індексація проводиться протягом 1 місяця.

Метою конференції є обмін досвідом спеціалістів наукових та освітніх організацій і установ по актуальним проблемам бойового застосування, експлуатації і ремонту озброєння та військової техніки, а також визначення загальних тенденцій розвитку в зазначених напрямках. Матеріал II Всеукраїнської науково-практичної конференції “Управління механізмом гарантування фінансово-економічної безпеки соціально-економічних систем різних рівнів функціонування”, листопада 2023 р. Онлайн-конференції для вчителів – це масштабний, зручний, ефективний та неймовірно цікавий формат підвищення кваліфікації.